Základním kmenem Folklorního klubu Fogáš byla Taneční složka FK Fogáš, která dala hlavní podnět k jejímu založení.

Na úplném začátku byl „východňar“, bývalý tanečník FS Zemplín z  Michalovec Ivan Capulič, který spolu se Zdeňkem Cviklem, členem Valašského souboru písní a tanců RADHOŠŤ a FS Šmykňa, vytvořili taneční miniatury ze Zemplína a Podpolaní. No a jak víme, bez žen to „není vono“, tak se ke klukům přidala i dvě děvčata, Lucie Kapustková-Kaminská „Kapu“ a Kristýna Valičková, které taneční složku správně nasměrovaly. A tak na podzim roku 2010 vznikla taneční složka FK Fogáš.

JD2016

Po pár úspěšných akcích si začali členové hledat nejenom dalších tanečníky, ale i muzikanty, kteří by doprovázeli jejich taneční projev. Název „Fogáš“ navrhnul samotný zakladatel a zároveň vedoucí FK Fogáš Ivan Capulič, který pojmenoval novo-vzniknuté folklorní těleso FOGÁŠ, podle tanečního prvku z východního Slovenska.

Na charakteru tanečního repertoáru a způsobu zpracování jednotlivých lidových tanců se podílí také choreografické zkušenosti některých členů, opřené navíc o studium etnologie. Především však všechny tanečníky folklorního souboru Fogáš spojuje láska k folkloru a radost z jeho prezentace.

Dnes má taneční složka FK Fogáš 19 tanečníků, kteří za sebou mají mnohaleté taneční zkušenosti v amatérských či profesionálních folklorních souborech a jiných tanečních skupinách.

TANEČNÍCI
TANEČNICE
Martin Bělíček
Ivan Capulič
Zdeněk Cvikl
Vítězslav Číp
Ondřej Dobrovolný
Petr Mílek
+ hosté

Lenka Foltýnová Glacová
Lucie Kaminská
Dita Nitschmannová
Jarmila Pecová Kremlingová

Veronika Schwarzová
Alena Neuwirtová
Kristýna Valíčková
Pavlína Podžorská Ryšková
Zuzana Klečková

+ hosté